Gra towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jest przede wszystkim źródłem
rozrywki, aczkolwiek poprzez grę człowiek nie tylko się bawi ale i rozwija.
Dobra, inteligentna gra przede wszystkim stanowi źródło wiedzy i rozumienia
otaczającej nas złożonej rzeczywistości. Pozwala wczuć się w różne role,
ułatwia realizować pasje i marzenia, jak też umożliwia przeżywanie
niepowtarzalnych przygód.

W zarzadzaniu gra, szczególnie gra symulacyjna, jest bezcennym instrumentem
testowania różnych pomysłów, scenariuszy, strategii. Wystarczy tylko opisać
dany problem decyzyjny językiem właśnie gry. Dlatego też, warsztaty
menedżerskie oparte o gry inteligentne cieszą się coraz to większym
zainteresowaniem, i słusznie. Nie ma nic bardziej irytującego jak
wielogodzinne, monotonne i równocześnie obowiązkowe szkolenia…
Podobnie w edukacji, gry są wykorzystywane na wszystkich poziomach
nauczania. Niezbędnym staje się konieczność, i w tym przypadku,
„przetłumaczenie” treści dydaktycznych na intrygujący scenariusz gry, który w
oparciu o właściwą mechanikę oraz profesjonalnie przygotowane komponenty,
może stanowić o wiele bardziej interesującą alternatywę dla nudnych wykładów
i archaicznego systemu edukacji.

Istnieje wiele typów gier – komputerowe, planszowe, karciane, strategiczne,
symulacyjne, rywalizacyjne, kooperacyjne, terenowe, hybrydowe itd. W ramach
naszego bloga chcielibyśmy skoncentrować się na tzw. Smart Games (Serious
Games
). Clark Abt kiedyś stwierdził, że istotą owych gier jest zapewnienie
rozwoju, gdzie wymiar rozrywki jest „przyjemnym skutkiem ubocznym”.
W ramach niniejszego blogu chcielibyśmy dzielić się własnymi
doświadczeniami w zakresie opracowywania, produkcji gier, jak też ich
kreatywnego wykorzystywania w różnych sytuacjach i okolicznościach
edukacyjnych, zawodowych, towarzyskich i rodzinnych.